Skip to main content

Många av de större försäkringsbolagen erbjuder inte VD- och styrelseansvarsförsäkring. Är ni i behov av denna typ av försäkring? Har ni pratat med ert försäkringsbolag som gett er kalla handen? Då kan Era Försäkringar som försäkringsmäklare kliva in och hjälpa er.

Era Försäkringar säger ja när försäkringsbolaget säger nej

Med Era Försäkringar som fullmaktshavare för er försäkringsportfölj sammanställer de ett upphandlingsunderlag som tillsammans med fullmakten skickas till utvalda försäkringsgivare. Sedan sammanställer och analyserar de samt väger för- mot nackdelar i de relevanta erbjudandena som ert företag får. Era Försäkringar ser självklart till att VD- och styrelseansvarsförsäkring är inkluderat i erbjudandet.

Detta innebär inte bara att företagets befattningshavare får det skydd som behövs vid eventuella händelser. I många fall blir företagets försäkringar mer specifikt omfattande och även mer kostnadseffektiva när Era Försäkringar får uppdraget som försäkringsförmedlare.

Varför VD- och styrelseansvarsförsäkring?

När det uppstår problem i en verksamhet har det blivit allt vanligare att olika intressenter söker kompensation genom att rikta krav mot ledningen. Förutom att detta kan vara mycket obehagligt och kännas som ett ifrågasättande av individen är det även något som kan försvåra att leda en verksamhet optimalt.

Att i det läget som enskild individ dessutom behöva fundera över eventuella kostnader för försvar och privatekonomiska konsekvenser av kravet. Fler och fler komplexa regelverk såsom exempelvis GDPR för att bedriva verksamhet är ett vanligt skäl till varför företag skaffar en VD- och styrelseansvarsförsäkring.

Fördelar med VD- och styrelseansvarsförsäkring

  • VD och styrelsemedlemmar är skyddade vid eventuell händelse eller incident
  • Kostnader vid rättslig tvist eller för försvar täcks

Kontakta Era Försäkringar idag om ni behöver hjälp med VD- och styrelseansvarsförsäkring.